Skolen med Musikken blev etableret i 2003.

Vi har undervisningsoverenskomst/driftsoverenskomst med Roskilde Kommune.

Vi er normeret til 12 elever.

Vores målgruppe er elever med sociale og emotionelle problemer, som mistrives eller ikke kan rummes i det almindelige skolesystem. Det kan være elever med tilknytningsforstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, ADHD, Aspergers Syndrom, Tourette Syndrom eller lignende

Vi tilbyder et helhedspræget undervisnings- og behandlingstilbud, hvor det faste personale i tæt samarbejde varetager alle funktioner.

Vi lægger vægt på, at undervisning og samvær foregår i et roligt miljø med tydelig struktur og faste rammer.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt under hensyntagen til elevernes forudsætninger. Målet er, at eleverne kan blive i stand til at gennemføre 9. og 10. klasses prøver – enten i alle fag eller i de fag, som er relevante.

Musik, Live Rollespil, motion samt social træning og samvær i gruppen er centrale elementer i undervisningen og behandlingen.

Behandlingen er miljøterapeutisk.

Skoledagen varer fra kl. 8.00-15.00 (fredag til kl. 14). Der er fritidsordning frem til kl. 17.

Personale består af 4 fuldtidsansatte – 2 lærere og 2 pædagoger samt en deltidsansat pædagogisk og praktisk medhjælper.

Herudover er tilknyttet 1 psykolog.

Visitation til Skolen med Musikken foregår via PPR, Inklusionscenter og Kurator. Visitation til Skolen med Musikken kan aftales direkte med Skolen med Musikken.

Særlige tilbud

  • Skilejrskole
  • Koloni i sommerferien
  • Egen fritidsordning
  • Skolekoncerter